Основната цел на MSI Bulgaria е да осигури на своите клиенти компетентна и постоянна поддръжка при решаването на техните информационни проблеми.

MSI България ви предлага пълния спектър от продукти за видеонаблюдение за изграждане на съвременни, интелигентни и функционални системи за видео наблюдение, които ще отговарят на сложни изисквания за сигурност на всички клиенти.
Система за контрол на достъп е система, която позволява на орган за контрол на достъпа до зоните и ресурсите в дадена физическа съоръжение или компютърно-базирана система за информация. Една система за контрол на достъпа, в рамките на областта на физическата сигурност, обикновено се разглежда като втори слой в областта на сигурността на физическа структура.
Съвременните алармени системи се характеризират с широка гама на технически решения, имащи за цел да охраняват на имуществото. Независимо от вида на решението, всяка професионална алармена система е изградена от елементи, които изпълняват подобни функции През годините компанията утвърди мястото си като лидер сред водещите фирми в България, специализиранaи в тази област
Оповестителни системи 100V. Домашно Аудио & Видео. Микрофони. Озвучителни системи.
Cплайсване на оптични кабели. Организиране на муфа, монтаж и аранжиране на ODF. Tестване на оптични линии , локализиране и отстраняване на повреди.
Пожароизвестяването е критичен фактор за безопасността на производството, дома или офиса ви. Системите за Пожароизвестяване са първата пречка пред опасности от огромни човешки и имуществени щети, предизвикани от една от най-безпощадните стихии на модерния ни живот – неконтролируемият огън. Сериозният подход към проблема е от изключително важно значение за оцеляването на обитателите, както и на бизнеса в силно критични ситуации.

„МСИ България” ООД притежава собствени Платформи за работа на високо (вишки ножични до 12м ), предлагащ практически решения от големи ключови проекти до по малки такива. Приоритети на екипът на фирма е безопасност при работа със самоходната вишка, както и коректност и бързина на услугата.
„МСИ България” ООД притежава 8 бр. алуминиеви мобилни скелета с работна височина до 9м (Клас на скелето - 3 по стандарт EN 1004, максимално допустимо натоварване на платформата - 180 кг разпределен товар).
"МСИ България" ООД изгражда комплексно всички видове силови електроинсталации в сгради. Внедрява в експлоатация главни електически табла, разпределителни и табла Апартаментен тип. "МСИ България" ООД е дистрибутор на фирмите "Scharck", "Legrand" и "Schneider Electric" и съобразно изискването на клиента предлага окомплектоване на системите с такава апаратура.